Hisenda i Recaudació

Informació Hisenda i Recaudació

  • La Delegació d'Hisenda és la responsable de la gestió dels ingressos i gastos municipals. És la nostra més profunda intenció desenrotllar esta labor en compliment de principis constitucionals i gerencials com a eficiència i economia, transparència, justícia, senzillesa, etc. El funcionament correcte dels servicis que en la mateixa s'engloben, s'erigix com a element fonamental per a maximitzar els servicis que presta l'Ajuntament als seus ciutadans i per a procurar la igualtat i la justícia en la contribució dels mateixos al sosteniment dels dits servicis.
     
    En esta línia la Delegació d'Hisenda ha realitzat un important esforç tecnològic i d'acostament al ciutadà que ha passat, en la seua fase inicial, per renovar les aplicacions informàtiques de gestió tributària, recaptació i comptabilitat, que ha continuat per unificar les bases de dades de tercers dels distints tributs i de la comptabilitat municipal en un aplicatiu potent com és ORACLE i que arriba, en este moment, a posar a disposició del ciutadà informació, documentació i inclús tràmits de tota la Delegació.
     

Contacte Hisenda i Recaudació

Site developed with Drupal