Drets Socials

Informació Drets Socials

 • Els servicis socials generals

  Els Servicis Socials Generals són el primer nivell del sistema públic de Servicis Socials. Atenen als ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinats d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

  L'objectiu principal és promoure els mecanismes per a conéixer, previndre i intervindre amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o exclusió.

   

  Funcions:

  -Informació, orientació i assessorament als ciutadans sobre els seus drets i els recursos existents en l'àmbit dels Servicis Socials.

  -Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.

  -Intervenció social en casos d'exclusió o risc

  -Prestació del servici d'ajuda a domicili a l'individu dins del seu nucli familiar o de convivència habitual.

  -Cooperació i animació comunitària que estimule la participació de les entitats socials que més directament els afecten.

  -Realització d'aquelles altres actuacions que es determinen segons la normativa vigent.

Contacte Drets Socials

Site developed with Drupal