Urbanisme e Infraestructures

Informació Urbanisme e Infraestructures

  • El Departament d'Urbanisme i Nuclis de Població de l'Ajuntament és l'encarregat de tramitar els diversos assumptes relacionats amb concessió de llicències diverses, amb els instruments de planejament referits en la Llei Urbanística València i ampliats en el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística i l'aplicació de les Ordenances del Pla General de Bétera.

     

    El Departament es troba dividit en diverses seccions que engloben els diferents tramitis anteriorment esmentats, en cadascuna de les seccions baix indicades, trobarà la documentació que és necessari presentar, per a l'inici dels mateixos, tots aquells tràmits no especificats en aquesta secció haurien de ser consultats al departament mitjançant els corresponents e-mails, o els nombres de telèfon especificats, en els horaris de consulta que es reflecteixen en la secció del Departament Urbanisme i Nuclis de Població.

     

Contacte Urbanisme e Infraestructures

Site developed with Drupal