Expedició DNI electrònic

Expedició i Renovació del dni (DNI ELECTRÒNIC)

NOU SISTEMA CITES DNI

L'Ajuntament de Bétera a través de la Regidoria de Drets Socials informa, que la forma per a agafar nombre per a fer-se el DNI serà la següent:

- Tots els mesos, a partir del dia després de la recollida del DNI emesos en l’ultim mes, es començaran a anotar les persones per al mes següent, mitjançant crida telefònica o presentant-se a casa Nebot (C/ Estació, 5), fins esgotar el total de cites que ens dóna la policia.

- Si la Policia ha informat a l’Ajuntament de la propera data d’expedició del DNI, es lliurarà el justificant de la cita en eixe moment, en cas contrari, s’avisará a la gent anotada a la llista mitjançant un SMS.

- També es publicarà la data en què es faran i s'arreplegaran els DNI, en la web municipal i en el bàndol.

- En el cas que eixe mes, la Policia Nacional ens informe que no vénen, la llista passarà al següent mes que vinguen.

- Davant qualsevol canvi que poguera haver es publicarà notícia en la web municipal i el bàndol.

 

IMPORTANT: es realitzen un total de 60 expedicions/renovacions de DNI.

LLOC D'EXPEDICIÓ DEL DNI: ES REALITZARÀ EL DIA INDICAT EN L'EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL SITUAT AL C\ Les Maces 26

HORARI: de 9h a 13h.

DIES DEL MES PER A AQUEST SERVICI: Preguntar al telèfon 96 169 87 14

DIA DE LA EXPEDICIÓ/RENOVACIÓ DEL DNI: dur 1 foto grandària carnet i el DNI vell si escau. A més s'ha d'abonar la taxa corresponent en el moment.

 

Per a més información, cridar al telèfon 96 169 87 14 (CASA NEBOT, C/Estació 5, 46117 Bétera).

 

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

Instalació del DNI electrònic: www.dnielectronico.es/descargas

 El Document Nacional d'Identitat (DNI), emès per la Direcció general de la Policia (Ministeri de l'Interior), és el document que acredita, des de fa més de 50 anys, la identitat, les dades personals que en ell apareixen i la nacionalitat espanyola del seu titular.

Al llarg de la seva vida, el Document Nacional d'Identitat ha anat evolucionat i incorporant les innovacions tecnolígicas disponibles a cada moment, amb la finalitat d'augmentar tant la seguretat del document com el seu àmbit d'aplicació.

Amb l'arribada de la Societat de la Informació i la generalització de l'ús d'Internet es fa necessari adequar els mecanismes d'acreditació de la personalitat a la nova realitat i disposar d'un instrument eficaç que traslladi al món digital les mateixes certeses amb les quals operem cada dia en el món físic i que, essencialment, són:

- Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona.

- Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a la qual els proporciona la signatura manuscrita.

Per a respondre a aquestes noves necessitats neix el Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIe), similar al tradicional i la principal novetat de la qual és que incorpora un petit circuit integrat (xip), capaç de guardar de forma segura informació i de processar-la internament.

Per a poder incorporar aquest xip, el Document Nacional d'Identitat canvia el seu suport tradicional (cartolina plastificada) per una targeta de material plàstic, dotada de noves i majors mesures de seguretat. A aquesta nova versió del Document Nacional d'Identitat ens referim com DNI electrònic ens permetrà, a més del seu ús tradicional, accedir als nous serveis de la Societat de la Informació, que ampliaran les nostres capacitats d'actuar a distància amb les Administracions Públiques, amb les empreses i amb altres ciutadans.

En la mesura que el DNI electrònic vagi substituint al DNI tradicional i s'implantin les noves aplicacions, podrem utilitzar-lo per a:

- Realitzar compres signades a través d'Internet.

- Fer tràmits complets amb les Administracions Públiques a qualsevol hora i sense haver de desplaçar-se ni fer cues.

- Realitzar transaccions segures amb entitats bancàries.

- Accedir a l'edifici on vam treballar.

Utilitzar de forma segura el nostre ordinador personal.

- Participar en un conversa per Internet amb la certesa que el nostre interlocutor és qui diu ser.

 

El DNI electrònic és una oportunitat per a accelerar la implantació de la Societat de la Informació a Espanya i situar-nos entre els països més avançats del món en la utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, el que, sens dubte, redundarà en benefici de tots els ciutadans.

 

Més informació en  http://www.dnielectronico.es

 

Site developed with Drupal