P.R.U de la ACCV

Conveni Entre l'Ajuntament i l'A.C.C.V.

L'Ajuntament ha signat un conveni amb la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), servei gratuït que permet a ciutadans i empreses identificar-se de forma segura a través d'Internet, el que es coneix com Certificat Digital.

Què és la ACCV?

La Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) és l'Ens Prestador de Serveis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, constituït mitjançant la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de La Generalitat La ACCV proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes d'identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: Els certificats digitals i les tecnologies associades. Els certificats emesos i la resta de serveis que la ACCV presta s'ajusten a l'establert en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, pel que la ACCV gaudeix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per la ACCV es pot generar signatura electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

Què és el " Certificat Digital "?

És un programa que s'instal·la en el navegador Web de l'ordinador.
Els Certificats Reconeguts per a Ciutadans emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana es poden utilitzar per a:
Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
La identificació d'usuaris davant serveis telemàtics (Oficina Virtual de l'Agència Tributària, Oficina Virtual de la Seguretat Social, Oficina Virtual del Cadastre, etc.) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.

Com es demana el Certificat?

Anar en horari d'Oficina al Registre d'Entrada de l'Ajuntament i sol·licitar aportant el D.N.I., N.I.I. o passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori / renovació del document, ha de presentar el justificant de la policia que el nou document està en tràmits.

Dues modalitats:
En Suport Programari:

En fitxer: L' Ajuntament emet un codi per a descarregar-se el certificat des de la web de l'ACCV amb un navegador web.És Gratuït i en el moment.
En Targeta Criptogràfica: Requereix una taxa prèvia i una demora de diversos dies en el lliurament. (Per a més informació veure visita www.accv.es)

Què se li lliura al sol·licitant?

El contracte de certificació: El sol·licitant ha de llegir-lo i signar dues còpies, una per a ell i altra per a la ACCV. La còpia del sol·licitant conté el PIN del certificat.
Guia d'Instal·lació amb el codi. El codi és valid per 15 díes naturals.

A més de Bétera, puc anar a altres P.R.U.?

Sí, troba’ls en:  http://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

Per a més informació contacti amb:
El telèfon d'atenció de la ACCV: 902482481
Visiti http://www.accv.es

Site developed with Drupal