Registre Entrada i Eixida

Des del passat 11/03/2016, l'Ajuntament de Bétera es troba adherit al Conveni marque, de 22 de maig de 2015, entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i amb aquesta adhesió, en les oficines de registre d'aquest Ajuntament es poden rebre i registrar escrits i comunicacions dirigits als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat, als de l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, als de qualsevol administració de les diputacions provincials, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i a les entitats locals, adherides al present conveni marque de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que són les que es troben relacionades i actualitzades en el següent enllaç ( Registres concertats):

Site developed with Drupal