Ocupació Pública

11 de Juny de 2018
Edicte sobre aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de Beques de Formació per l'Ajuntament de Bétera en el marc del Programa "La Dipu Et Beca" per a la present exercici 2018.

Edicte per fer publica l’ aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de Beques de Formació per l'Ajuntament de Bétera en el marc del Programa "La Dipu Et Beca" per a la present exercici 2018, adjuntant-se a la mateixa la sol·licitud de participació, així com la resta de documentació a aportar junt amb la instància."

Site developed with Drupal